NLZVE zoekt een bestuurslid

20-12-2021

Naar aanleiding van het vertrek van één van de bestuursleden zoekt NLZVE een enthousiast bestuurslid.

Iemand met een goed oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen rond welzijn, zorg en wonen, en die onze overtuiging deelt dat de beweging van zorgzame gemeenschappen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de houdbaarheid van onze zorgzame samenleving. Het nieuwe bestuurslid heeft een goede kennis van de organisatie van de zorg in ons land en is zelf actief in lokale projecten rond welzijn, zorg of (samen) wonen.

Hoe ziet de organisatie eruit?
De organisatie bestaat uit een algemeen coördinator, Jan Smelik, ondersteund door een communicatiemedewerker een kwartiermaker voor de ontwikkeling van onze kennisinfrastructuur.
NLZVE is initiatiefnemer van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht, een onderzoeksgemeenschap en academie waar kennis van en over burgerinitiatieven en bewonersparticipatie wordt ontwikkeld en gedeeld. Voor de EVAG is een programmacoördinator aangesteld. Er is een programmaraad, voorgezeten door Steven de Waal.
De NLZVE Helpdesk bestaat uit 5 ervaringsdeskundigen die elk een geografisch deel van Nederland als werkgebied hebben, met coördinatie door Evert van Schoonhoven. Zij ondersteunen lokale initiatieven op het gebied van strategie en beleid.
Sinds 2017 wordt NLZVE gesubsidieerd door het Ministerie van VWS.

NLZVE bouwt de komende jaren vanuit de kernwaarden die we in 2020 hebben geformuleerd verder aan de groei en erkenning van de beweging van zorgzame gemeenschappen (bewonerscollectieven in het domein van welzijn, zorg en wonen) als noodzakelijke voorwaarde om welzijn en zorg in die gemeenschappen duurzaam te organiseren.
Dit betekent concreet dat we:

  1. zorgzame gemeenschappen helpen zich in hun eigen omgeving duurzaam te organiseren. Om dit te bereiken benutten we de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de brede beweging van actieve bewoners en onze koplopers.
  2. een servicepunt voor onze leden willen zijn, met kennis over organisatie, structurele financiering, wet- en regelgeving, zorgstelsel, etc.
  3. kleine successen koesteren én koplopers gebruiken als game changers om enthousiasme te kweken en inspiratie te geven aan onze achterban en hun stakeholders. Hiermee sluiten wij zowel aan bij denkers als bij doeners.
  4. aan de hand van koploperinitiatieven laten zien hoe zorgzame gemeenschappen samenwerken met (lokale) partijen en wat de impact ervan is. We ontrafelen en concretiseren de maatschappelijke business case van koplopers.
  5. op zoek gaan naar passende financieringsvormen voor onze beweging, niet alleen met publieke, maar ook met private middelen.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die nog niet met pensioen is en, vanwege de huidige samenstelling van het bestuur, een vrouw.

Het bestuur streeft ernaar om het nieuwe bestuurslid in de ALV van 19 april 2022 te benoemen.
Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding.


Voor nadere informatie:
Stuur een e-mail naar Jan Smelik, algemeen coördinator

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.