Burgercollectieven staan klaar om de post-coronasamenleving vorm te geven

May 06, 2020

De coronacrisis legt op een onmiskenbare manier risico’s bloot die te maken hebben met globalisering, (economische) kwetsbaarheid, en verschraalde gemeenschapsbanden; precies de risico’s waarvoor burgercollectieven proberen oplossingen te bedenken.

De pijlers waarop zij hun initiatieven bouwen - eigenaarschap, zelfsturing, wederkerigheid, solidariteit - zouden wel eens de ideale basis voor de post-coronasamenleving kunnen vormen.

Lees het vlammende betoog voor erkenning en inbedding van gemeenschapskracht in De Groene Amsterdammer, door Tine de Moor, Ton Duffhues en Eva Vriens van het Institutions for Collective Action van de Universiteit Utrecht.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings