NLZVE benoemt Jitske Tiemersma tot Kwartiermaker Kennisinfrastructuur

October 15, 2019

Na een gedegen sollicitatieprocedure, waarbij enkele tientallen kandidaten betrokken waren, heeft het bestuur en de staf van NLZVE gekozen voor Jitske vanwege haar grote betrokkenheid bij de bewonersbeweging en kennis van organisatieprincipes.

Als kwartiermaker kennisinfrastructuur heeft Jitske de opdracht om de weg te bereiden naar een volwassen kennisinfrastructuur. Hierbij werkt zij nauw samen met externe partijen, waaronder de Academie voor Gemeenschapskracht, die momenteel in oprichting is.

NLZVE heeft voor de kennisinfrastructuur de volgende visie opgesteld:

  • Veel kennis wordt verzameld, gedeeld en ontsloten in nauwe samenwerking met de achterban (bewonersinitiatieven). Hun behoefte aan kennis en informatie staat centraal
  • Kennis over zelforganisatie van bewoners is openbaar. Niemand kan het eigendom daarvan claimen
  • Zowel kennis die door kennisinstituten wordt verzameld als kennis die door bewoners-initiatieven zelf wordt opgedaan is relevant en wordt in de kennisinfrastructuur opgenomen
  • Het gaat niet alleen om cijfermatige informatie, ook de verhalen en ervaringen zijn van belang om vast te houden en met elkaar te delen
  • Er is ook plek voor lokale kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in de vorm van buurtacademies
  • De kennis die er is dient te worden ontsloten op een manier zodat diverse stakeholders daarvan gebruik kunnen maken, waaronder in de eerste plaats actieve bewoners zelf
  • Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande initiatieven om kennis te verzamelen en te ontsluiten. Dat geldt vooral voor de met NLZVE verbonden bestaande en nieuwe regionale netwerken voor zorg-welzijn-wonen
  • Er wordt tevens gezocht naar aansluiting bij kennis over bewonersinitiatief in andere domeinen, bijvoorbeeld duurzame energie en wonen

Wij wensen Jitske veel succes!

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings