Ontregel de mantelzorg

September 17, 2019

Op donderdag 12 september heeft minister Hugo de Jonge de schrapkaart over mantelzorg ontvangen. Op de schrapkaart staan acties en regels voor mantelzorgers, die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

Mantelzorgers zijn op dit moment 17% van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week. Dat blijkt uit een enquĂȘte onder leden van het Mantelzorg NL panel. De grootste ergernissen komen neer op het te maken hebben met (te) veel verschillende instanties, en het opnieuw moeten aanleveren van dezelfde informatie bij dezelfde instantie. Ook bleek dat het merendeel van de ervaren knelpunten betrekking heeft op onduidelijkheid rondom mantelzorgwoningen en de aanvraag van een nieuw of extra hulpmiddel in een gemeente.

NLZVE- bestuurslid Gertrude van Driesten, werkzaam bij De Argumentenfabriek, heeft een belangrijke bijdrage aan de schrapkaart geleverd.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings