In oprichting: 500WIJKCOÖPERATIES

230 keer bekeken

Nederland Zorgt Voor Elkaar is betrokken bij 500WIJKCOÖPERATIES, een landelijke sociale onderneming in oprichting. 500WIJKCOÖPERATIES wil een doorbraak realiseren in de kanteling van gezondheid en zorg met een actieve en ondernemende rol voor bewoners.

Ambitie is de realisatie van 500 volwassen wijkcoöperaties in 2025 en borging van de randvoorwaarden om hun organisatiekracht en impact te vergroten. Dit op basis van Triple Aim en Shared Savings.

Er is urgentie. De vraag naar zorg wordt steeds groter. Er ontstaat schaarste, door gebrek aan geld en gekwalificeerd personeel. Het aanbod voldoet ook kwalitatief niet meer. Diverse instanties, zoals de Ombudsman en SCP, wijzen op grote knelpunten in de zorg voor onze kwetsbare medemens. De kloof tussen de cans en cannots wordt dieper.

De decentralisaties zijn te veel als bezuiniging ingestoken en niet diep doorgevoerd. Er wordt nog steeds vanuit ambtelijke en bekostigingskokers gewerkt. Oud gedrag blijft intact, gevestigde organisatiestructuren blijven dominant en de hang naar controle blijft prevaleren. Dat kan en moet anders.

Bewonerscollectieven nemen zélf de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Zij organiseren diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen en noemen zich zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten. Deze initiatieven willen meer ruimte, meer (financiële) waardering en een volwaardige contract- en samenwerkingspartner zijn.

Daarom ligt de focus van 500WIJKCOÖPERATIES op de wijkcoöperatie, een innovatieve organisatorische, juridische en economische entiteit op buurt-, dorps- of wijkniveau die op veel plekken al in ontwikkeling is.

Bewoners en professionals verenigen zich als gelijkwaardige leden en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk afzonderlijk onbereikbaar zouden zijn geweest. Wijkcoöperaties worden samenwerkingspartners voor systeempartijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor voor een duurzame realisatie van Triple Aim voor de bewoners en een sociale wijkinfrastructuur.

De initiatiefnemende partners van 500WIJKCOÖPERATIES zijn SAMEN030, GezondNL, OptiMedis, Labyrinth Onderzoek & Advies, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Platform 31.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

Sponsors

De Helpdesk van Nederland Zorgt Voor Elkaar wordt ondersteund door Achmea, CZ, zeven lokale Rabobanken en de Gemeente Den Haag. 

Meer over deze sponsors.

 

 

 
Nieuwsbrief 

Ontvang ook regelmatig onze nieuwsbrief met het laatste nieuws over burgerinitiatieven op het gebied van welzijn, wonen en zorg!  Abonneren

 

 
 
 
Oprichters

Bij de oprichting van Nederland Zorgt Voor Elkaar waren vele burgerinitiatieven en partners betrokken!