Monitor Zorgzame Gemeenschappen

 

Download landelijke infographics
Download regionale infographics

 

 

 

 

 

 

De beweging van zorgzame gemeenschappen in beeld

Zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp of buurtcollectief. De naam maakt niet uit. Wel de kracht en de impact van al deze initiatieven, groot en klein, voor de buurt, de wijk, het dorp, stadsdeel of voor de samenleving in zijn geheel. Steeds vaker nemen actieve bewoners het voortouw met initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Daarmee is een brede beweging ontstaan van lokale gemeenschappen die omzien naar elkaar. Een beweging die groeit en steeds sterker wordt.

Als landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg, welzijn en wonen, weet Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) hoe waardevol de bewonersinitiatieven overal in het land zijn. Tegelijkertijd maakt NLZVE zich zorgen dat anderen – ministeries, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en zorginstellingen – de kracht van deze beweging nog niet op waarde schatten en onwennig zijn om samen te werken. Dat moet veranderen!

NLZVE wil daarom die beweging in kaart brengen en de omvang en betekenis ervan zichtbaar maken. Zodat het beleidsmakers begrijpen dat ze zorgzame gemeenschappen als gelijkwaardige en betekenisvolle gesprekspartners aan tafel moeten uitnodigen. En zodat zorgzame bewonersinitiatieven en -collectieven van elkaar kunnen leren en zo de beweging verder versterken.

NLZVE heeft daarom het initiatief genomen voor een inventarisatie van ‘de beweging van zorgzame gemeenschappen’. Hiervoor werkt NLZVE samen met Vilans, Movisie en alle regionale platforms en netwerken.


Inventarisatie initiatieven

In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft NLVZE samen met de regionale netwerken van bewonersinitiatieven zoveel mogelijk lokale bewonersinitiatieven die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn en wonen verzameld. In totaal kwamen we zo op 1.471 zorgzame gemeenschappen. Hieronder ziet u een kaart met het aantal initiatieven per provincie. We zullen deze later gaan verwerken in de interactieve Initiatievenkaart op deze site.


Enquête ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’

In september 2020 heeft Nederland Zorgt Voor Elkaar een enquête uitgezet onder zorgzame gemeenschappen (zie onder voor de definitie). Deze bestond uit twee delen, met in totaal 44 vragen. De vragenlijst is onder alle bekende initiatieven verspreid en ook via social media en de websites van NLZVE, Vilans en Movisie. 

De enquête is door 323 bewonersinitiatieven ingevuld. Enkele resultaten hiervan vindt u hieronder.


Infographics

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in infographics. Er zijn twee landelijke infographics en per provincie een aparte infographic. Allemaal te downloaden van deze website. Hier vindt u ook een toelichting op de regionale infographics.

Trots op mijn initiatief

De initiatieven konden onder het motto 'Trots op mijn initiatief' materiaal, zoals jaarverslagen, aan ons sturen, en dat hebben ze massaal gedaan. Het rijke materiaal kunt u hier vinden.

Definitie zorgzame gemeenschappen:

  • Bewoners die gezamenlijk het initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren vormen een bewonerscollectief. Zij doen dat vanuit hun eigen autonomie, hebben de regie over het initiatief, zijn ervoor verantwoordelijk en het eigenaarschap berust bij hen.

              De status van het initiatief kan formeel (rechtspersoon) of informeel zijn

  • Het bewonerscollectief streeft naar een vitale gemeenschap in haar eigen buurt, wijk, dorp of stadsdeel, maakt onderdeel uit van deze gemeenschap en biedt dienstenen producten aan en/of organiseert activiteiten op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg en wonen en ook participatie, armoedebestrijding, integratie en opvang dak- en thuislozen. Kort gezegd: gemeenschapszorg op basis van wederkerigheid.
     
  • Met het initiatief heeft het bewonerscollectief de intentie om langdurig actief te zijn (structureel karakter, niet incidenteel of eenmalig).
     
  • De diensten en activiteiten van het bewonerscollectief zijn toegankelijk voor iedereen (uit de doelgroep) die daar gebruik van wil maken en hebben een inclusief karakter.

Voorbeelden die niet tot de definitie behoren: collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zonder gemeenschapsfunctie, sociaal ondernemers waarbij de continuïteit van diensten/activiteiten bij de sociaal ondernemer ligt en niet bij de bewoners, dorps-of buurthuis dat zicht uitsluitend richt op verhuur en/of horeca.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.