Stadsdorp Zuid

Stadsdorp Zuid is een open coöperatieve gemeenschap waarin de leden samen werken aan hun wens: prettig ouder worden. Het streven is zo lang mogelijk actief te blijven en zelf initiatieven te ontplooien.

De leden van Stadsdorp Zuid willen de eigen regie houden en ook als ze ouder worden veilig in de eigen buurt blijven wonen: actief blijven zo lang het kan en waar mogelijk een steun zijn voor elkaar. Stadsdorp Zuid is een inspirerend voorbeeld waarbij ouderen zonder bemoeienis van de gemeente of een organisatie een hele infrastructuur voor ouderen hebben ingericht.

De doelstelling van Stadsdorp Zuid luidt: ‘prettig ouder worden, actief blijven zo lang het kan en waar mogelijk een steun zijn voor elkaar’. De leden van Stadsdorp Zuid ondernemen zelf activiteiten en initiatieven: borrel-kringen, uiteten-kringen, milieu-kringen en wandelkringen. Het stadsdorp is georganiseerd in buurtkringen. Als iemand een tijdje niet gesignaleerd is, gaat een van de leden bellen.

Veel is gericht op gezelligheid maar het gaat ook om nabuurschap en hulp. Zo zijn er tabletcursussen en is er sinds kort een Zorgsupporter: iemand die je kunt bellen in een acute situatie als een valpartij; die je helpt het allemaal te regelen, zodat het crisisgevoel verdwijnt. Maar de Zorgsupporter neemt niet de zorg over: “We willen niet het afvalputje van de zorg of van de gemeente zijn. Wij gaan geen zorg overnemen, wij zijn geen zorggroep.”

In 2009 nam Jacques Allegro het initiatief voor het stadsdorpZuid. Inmiddels zijn er in heel Amsterdam meer dan twintig stadsdorpen, voornamelijk voor ouderen. De coöperatie Stadsdorp Zuid staat op eigen benen, dankzij lidmaatschap van € 10,— per maand en bijdragen van een aantal fondsen. Er is een coördinator parttime in dienst. Inmiddels zijn er vierhonderd leden (een kwart van alle vijfenzestigplussers in de wijk). Het oudste lid is 100 jaar.

Afbeeldingen

Punt op kaart

Op de kaart

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen