Kennisdossier: Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg.

Auteur Annemiek Lucas, Netty van Triest (Platform31), Freija Mostert (VNG), m.m.v. Hilde van Xanten (Movisie)

Verschijningsdatum juni 2016

Prijs verkrijgbaar als download via link www.platform31.nl/publicaties/kennisdossier-gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-en-zorg

Sinds midden jaren 80 voeren we in Nederland discussie over de vraag hoe om te gaan met kwetsbare burgers. Is het normaal dat burgers bij toenemende kwetsbaarheid verhuizen naar een ‘te-huis’ of andere afzonderlijke woonvormen? Is het niet wenselijk dat de samenleving een ‘inclusief’ karakter heeft waarbij het normaal is dat ook mensen met zelfredzaamheidsbeperkingen ‘gewoon’ zelfstandig in de wijk wonen.

De wens tot vermaatschappelijking van de zorg heeft onder meer geleid tot woonvormen in de wijk, woonzorgprojecten en gebiedsgerichte aanpakken (bijvoorbeeld woonservicegebieden).

De samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is hierin belangrijk. Want bij al deze partijen leven ook zorgen, zoals het ontstaan van overlast in wijken en buurten, niet voldoende aanbod van passende woningen en eenzaamheid. In de leerkringen gingen we aan de slag met de gemeentelijke uitdagingen om tot een goed gebiedsgericht aanbod aan wonen, welzijn en zorg te komen. Doordat gemeenten steeds meer verantwoordelijk worden voor ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners, krijgt de gebiedsgerichte aanpak een nieuwe impuls. In de praktijk vaak een ingewikkeld vraagstuk waardoor de gebiedsgerichte aanpak moeizaam van de grond komt.

Kennisdossier

Platform31 en Movisie ontwikkelden in samenwerking met de VNG en de provincie Noord-Holland de leerkring ‘Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg’ om te helpen bij de gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Het kennisdossier bundelt de informatie die in de leerkringen is geagendeerd. Het kennisdossier is opgebouwd langs de thema’s van de leerkring:

De opgave en gewenste collectief arrangement;

Sturingsmodellen governance;

Instrumenten voor gebiedsgericht werken;

Samenwerking: intern en extern.

Het kennisdossier geeft een beeld van ‘work in progress’ en doet hiervan verslag. Het is duidelijk dat gemeenten en hun partijen zoekend zijn en dat het lokale maatwerk nu volop vormgegeven wordt. Dit najaar start Platform31 opnieuw leerkringen voor gemeenten over hoe een strategische visie op wonen en zorg te ontwikkelen. Voorts start in het najaar een experiment op dit thema met koplopers. In augustus volgt meer informatie over zowel de leerkringen als het experiment.

www.platform31.nl/publicaties/kennisdossier-gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-en-zorg

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.