Dorpen organiseren zich steeds slimmer

Zoals zichtbaar wordt op de website van Nederland Zorgt Voor Elkaar, groeit het aantal bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen gestaag. We zien ook een brede opkomst van coöperaties: energiecoöperaties, glasvezelcoöperaties, zorgcoöperaties etc. Daarnaast ontstaan steeds vaker tijdelijke of vloeibare vormen van samenwerking zoals initiatiefgroepen, werkgroepen en projectgroepen. Vanuit gedeelde belangen en visies op de toekomst zoeken inwoners elkaar op en maken plannen voor onderdelen van het sociaal domein, cultuur en economische activiteiten.

Al die initiatieven ontstaan naast of in verbinding met de al veel langer bestaande sociale infrastructuur van verenigingen, dorpshuizen etc. Vroeg of laat komt dan de vraag op, hoe die nieuwe initiatieven zich verhouden tot de “oude” infrastructuur. Dat heeft te maken met het feit dat ze tot op zekere hoogte concurreren met elkaar. Bijvoorbeeld in het mobiliseren van voldoende vrijwilligers of het zoeken van financiële middelen bij de gemeente en fondsen. Dat leidt tot het besef dat meer samenwerken nodig is. Deels is dat uit noodzaak maar ook omdat men inziet dat samenwerking leidt tot meer kwaliteit.

De vraag is dan, wie het initiatief neemt tot meer samenwerking. Soms is dat de dorpsraad of het dorpsoverleg dat zich ontwikkelt tot de ‘communicatieve motor’ of smeerolie voor al deze initiatiefgroepen en werkgroepen. In andere dorpen, zoals in Horst-America, wordt een Dorpscoöperatie opgericht om die samenwerking te organiseren. De Dorpscoöperatie ontzorgt de verschillende initiatieven door veel administratieve taken op zich te nemen (zo heb je maar één penningmeester nodig). Daarmee kunnen de aangesloten initiatieven zich concentreren op de uitvoering. Dat geldt in America bijvoorbeeld voor de Dorpsdagvoorziening en de vrijwillige vervoersdienst. Vaak is ook sprake van financiële solidariteit: het tekort van het ene initiatief wordt aangevuld met het overschot van het andere initiatief. In het dorp Heide heeft de Dorpscoöperatie daarvoor een dorpsfonds ingericht. Een ander voorbeeld is gezamenlijke inkoop. De stichting die het Dorpshuis beheert kan geen BTW aftrekken. Door de drank in te kopen via de Dorpscoöperatie kan de BTW wel verrekend worden.

Naast de vele praktische voordelen van samenwerking leidt gezamenlijke inzet ook vanzelf tot een dialoog over de grotere vraag: hoe willen we samen de toekomst van het dorp organiseren? Elk afzonderlijk initiatief is een deel van de grotere beweging om de dorpsgemeenschap als geheel te versterken, gericht op een vitale en levensloopbestendige toekomst van het dorp.

De gestage groei van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen, samen met de vele andere initiatieven, daagt ons als bewoners uit om zelf de regie te nemen om via verschillende vormen van samenwerking te bouwen aan een samenhangende beweging om de gemeenschap te versterken.

Ben van Essen

Bestuurslid NLZVE en voorzitter LaefHoês America

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.