Zorg voor elkaar weer voorop

Hans van der Heide February 28, 2019 0 comments

Logo

 

Zorg om elkaar weer voorop

Even Googlen naar bewonersinitiatieven en een scala al voorbeelden verschijnen er op het scherm. Werkelijk een explosieve groei van initiatieven waar bewoners het voortouw nemen. Iedere keer als ik een bijeenkomst bezoek en zie het enthousiasme waarmee bewoners zich inzetten word ik werkelijk verrast en blij.

Aan de woorden van de Koning enige jaren geleden tijdens de troonrede, die zei dat Nederland verandert van een verzorgingstaat naar een participatiesamenleving is volop gehoor gegeven. Die woorden gingen er bij mij in als; dat is niet anders dan een bezuinigingsmaatregel. Maar het heeft zo ook zijn pluspunten in een wereld waarin enkel nog het individu er toe lijkt te doen. Het Omzien naar elkaar hadden we een beetje uit het oog verloren. En juist die initiatieven waar de zorg om elkaar er toe doet staat weer voorop. Ik woon in Ulrum, een plekje in NW Groningen. Ik mag daar mijn bijdrage leveren aan DörpsZörg. Een stichting die zich o.a.  inzet om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ze daarbij hulp bieden als het nodig is. In ons Ontmoetingspunt organiseren we vele activiteiten. Hiermee bieden we iets aan om eenzaamheid te voorkomen. Ook ons maatjesproject helpt daarbij, waarbij we eenzame ouderen koppelen aan actieve ouderen. De weerbaarheid/zelfredzaamheid wordt daarmee vergroot. Prachtige initiatieven, die we veel in de provincie Groningen zien.

Zorgzame dorpen

Een pracht voorbeeld was onlangs op 14 februari bij de lancering van de website van Groninger Dorpen Zorgzame Dorpen Groningen. Een ludieke Aktie zorgde ervoor dat in meer dan honderd dorpen de vlag Zorgzame Dorpen wapperde. Allemaal dorpen met hun eigen activiteiten. Allemaal unieke projecten met hun eigen aanpak.

Die eigenheid vraagt om steun van bv de gemeente die past bij het initiatief. Geen eenheidsworst creëren die de bijzonderheid weer te niet doet. Het vraagt vooral om steun waarin de vrijwilligers zich thuis voelen. De ruimte om te pionieren moet blijven, er een eigen invulling aan geven is een must om succes te hebben.

De Dorpsondersteuner leerkring

Er werd op die bijeenkomst ook gediscussieerd de dorpsondersteuner. Duidelijk werd dat Dorpsondersteuner niet bestaat. De rol van de dorpondersteuner is nog een nieuw beroep en daarom hebben we op die bijeenkomst de belangstelling de belangstelling gepolst om een leerkring te organiseren..

Daarin kunnen we wat dieper op die materie ingaan en de vragen die het oproept beantwoorden. Er hebben zich inmiddels 6 dorpen aangemeld die belangstelling hebben. NLZVE en Groninger Dorpen en HANN en coalitie gezond Wonen gaan die leerkring organiseren in de provincie Groningen. Mocht u ook belangstelling hebben laat het ons weten. NLZVE heeft inmiddels een aantal keren zo’n dag gehad met veel succes.

Wilt u uw ervaringen delen, of heeft u vragen? Laat het me weten, ik hoor ze graag.

Adviseur Helpdesk NLZVE

Hans van der Heide

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings