Blog Ben van Essen

Ben van Essen October 14, 2018 0 comments

BLOG: Ben van Essen, voorzitter LaefHoês en bestuurslid NLZVE

Gemeenschapskracht: soms zit het mee, soms zit het tegen. Rugdekking is nodig.

Na een aanloop van 6 jaar konden wij op 18 maart 2017 ’t LaefHoês America officieel openen. Daarmee kreeg het dorp America (2000 inwoners) een plek waar professionele zorg en gemeenschapszorg samen komen. In ’t LaefHoês zijn 8 zorgdisciplines werkzaam, variërend van huisarts tot thuiszorg. Daarnaast zijn verschillende bewonersgroepen actief, zoals de Laeshook (ruilbieb), de dorpskeuken (samen koken en eten) en de Kloostertuin. Daaromheen zit een schil van werkgroepen die bijdragen aan het bouwen aan een levensloopbestendig dorp. De ene werkgroep organiseert vervoer, de andere is bezig met huisvesting of jongeren of accommodatiebeleid. De zeer actieve dorpsondersteuner Hay Mulders, in dienst van ’t LaefHoês, is de spin in het web van al die actieve bewoners. De opening van ’t LaefHoês was een impuls voor vele nieuwe activiteiten. Binnenkort start een Repair-cafe. En we zijn met de gemeente in overleg om in het kader van Right to Challenge meer verantwoordelijkheid bij het dorp neer te leggen. Ondertussen bouwen vrijwilligers verder aan het gebouw. Er is een mooie serre gerealiseerd en de aanleg van de Kloostertuin is in volle gang. Een bewonersinitiatief is nooit af, de groei gaat door.

 

Met alles wat gerealiseerd is en wat er nog groeit is er veel om trots op te zijn. Maar een bewonerscollectief is geen sprookje. Het is hard werken en er zijn ook tegenslagen.

Een belangrijke zorg voor ons is het realiseren van een sluitende exploitatie. Er staat een gebouw van ca 1 miljoen en dat moet beheerd worden. De inkomsten uit huur en een stukje subsidie van de gemeente voor de dorpsondersteuner maken onze exploitatie nog niet rond. Er gaat veel bestuurs-tijd steken in het op orde brengen van de financiën. Het betekent ook dat we geen buffer hebben om bijzonder tegenslagen op te vangen. En die tegenslagen zijn er ook!!

 

Op paas-zaterdag was er een kleine brand in ’t LaefHoês. Een computer van de fysio brandde af. Dat leverde een schade op van ca € 10.000, die keurig gedekt werd door onze brandverzekering. Vervolgens bleek dat de oorzaak van die brand zat in een defect in onze technische installatie. Dat leidde tot een over-spanning die veel gevolgschade had: kapotte lift, defecte luchtbehandeling etc. Omdat die gevolgschade veroorzaakt werd door een ondeugdelijk onderdeel in de meterkast, hebben we de installateur aangesproken. Die was aanvankelijk coulant, maar zijn verzekering was dat niet. Na een te lange periode kregen we te horen dat de verzekeraar de schade niet erkend. Daarmee zitten we met een schadepost van € 23.000. Inmiddels is een juridische procedure gestart, waarbij onze argumenten zeer sterk zijn. We hebben er vertrouwen in dat de uitkomst positief is. Maar ondertussen is onze liquiditeit volstrekt negatief. Hoe vang je als bewonersinitiatief zo’n tegenslag op? Gelukkig hebben we een uitstekende relatie met de gemeente. Er is bereidheid om ons uit de brand te helpen, mogelijk met een overbruggingslening. Maar dat is een procedure die tijd kost omdat een beslissing van de gemeenteraad nodig is.

 

De les uit dit verhaal is dat je als zorgcollectief in de eerste plaats je zaken, zoals een goede brandverzekering, goed op orde moet hebben. Maar ook dan nog kunnen zich tegenslagen voor doen die je als bewonersinitiatief niet op kunt vangen. Het is daarom van groot belang dat de overheid in dergelijke gevallen bereid is om mee te denken en bij te springen. Zonder goede rugdekking kan een bewonersinitiatief grote en onvoorziene tegenslagen niet opvangen.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings